+40 374 885 693
RER VEST

Politica privind utilizarea datelor personale

1.    Aspecte generale

 

RER VEST S.A., cu sediul în Oradea, județul Bihor, str. Tudor Vladimirescu, nr.79, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/480/01.04.1996, având Cod de înregistrare fiscal CUI: 8309690, nr. de tel. 0259 433 044, adresă de email office@rervest.ro, adresă de email Responsabil cu protecția datelor dpo@rerdata.ro, denumită în continuare „RER VEST”, vă face cunoscută această Politică privind utilizarea datelor personale pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Această Politică se aplică site-ului nostru web („Site-ul Web”) în legătură cu datele personale pe care le colectăm de la utilizatorii care accesează Site-ul Web (“Datele personale”). Această Politică vă oferă informații importante cu privire la practicile noastre de colectare și prelucrare a Datelor personale prin intermediul Site-ului Web, scopul în care vă prelucrăm Datele personale, destinatarii și perioada de stocare a acestor date și nu în ultimul rând, drepturile de care beneficiați dumneavoastră.

Pe toată perioada în care vom prelucra Datele dumenavoastră personale, vom respecta confidențialitatea și securitatea acestora și le vom gestiona în conformitate cu legislația aplicabilă protecției datelor personale.

2.    Ce fel de Date personale colectăm și cum utilizăm aceste date

 

Aveți posibilitatea să utilizați aproape în integralitate Site-ul Web fără să ne furnizați Datele dumneavoastră personale. Totuși pentru a accesa anumite secțiuni ale Site-ului Web și pentru a beneficia de anumite servicii pe care vi le punem la dispoziție, este necesar să ne furnizați anumite Date Personale. În funcție de secțiunea pe care vreți să o accesați, vă vom solicita următoarele Date personale: nume, prenume, cod client, adresă prestare serviciu, adresă de email, telefon.

De asemenea putem prelucra prin intermediul cookie-urilor, în cazul în care vă exprimați acordul în acest sens. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Politica de Cookie.

Datele personale sau informațiile pe care vi le solicităm prin intermediul Site-ului Web și care sunt marcate cu un asterisc (*) sunt considerate obligatorii. În cazul în care nu ne furnizați aceste informații, nu vom putea să vă furnizăm serviciul solicitat.

Nu vom colecta sau prelucra Date personale sensibile, iar Datele dumneavoastră personale nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat.

3.    În ce scopuri colectăm și prelucrăm Datele dumneavoastră personale și cât timp le vom păstra

 

a)    Înregistrarea și crearea unui cont de utilizator pe Site-ul web

Pentru a naviga pe Site-ul Web nu este necesară crearea unui cont de utilizator. În cazul în care doriți să beneficiați de anumite servicii suplimentare furnizate de RER VEST este necesar să vă creați un cont de utilizator la secțiunea “Contul meu” de pe Site-ul Web.

Pentru crearea contului este necesar să ne comunicați următoarele date personale: codul de client, nr. de factură și adresa dumneavoastră de e-mail și să vă alegeți o parolă pe care nu o vom putea accesa. Vom prelucra Datele dumneavoastră personale în baza contractului pe care l-ați încheiat cu RER VEST.

După crearea contului veți avea posibilitatea să plătiți online facturile emise de RER VEST, să vizualizați situația la zi a facturilor și să vă actualizați datele de identificare oricând doriți.

Totodată, ulterior creării contului de utilizator, veți primi pe adresa dumneavoastră de email diverse oferte, mesaje promoționale și alte comunicări de marketing în legătură cu serviciile oferite de RER VEST.

Vom reține Datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizați prin crearea contului de utilizator până în momentul în care vă dezactivați acest cont. După dezactivarea contului, Datele dumneavoastră personale vor fi șterse.

b)    Informări cu privire la campaniile RER VEST

RER VEST desfășoară diverse campanii de reciclare care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră si pe care vi le aducem la cunoștiință prin informări pe adresa de email.

În acest sens vă prelucrăm adresa de email în interesul legitim al RER VEST. Puteți să vă dezabonați în orice moment și să nu mai primiți comunicări de marketing prin apăsarea butonului DEZABONARE/UNSUBSCRIBE pe care îl regăsiți în emailurile pe care vi le transmitem.

În cazul în care vă dezabonați nu vom mai prelucra adresa de email pentru acest scop.

c)     Solicitarea unei oferte pentru prestarea de servicii de către RER VEST

Dacă doriți să primiți o ofertă pentru prestarea anumitor servicii de către RER VEST, vă rugăm să accesați secțiunea „SOLICITA OFERTA”. Pentru a vă putea trimite o ofertă, vă solicităm următoarele Date personale: numele, prenumele, telefonul și adresa dumneavoastră de e-mail.

Vom prelucra Datele dumneavoastră personale pentru a face demersuri prealabile în scopul încheierii contractului de prestări servicii dintre dumneavoastă și RER VEST. Datele solicitate vor fi utilizate de către RER VEST doar pentru a vă trimite oferta de prestare servicii pe care o solicitați.

Vom reține Datele dumneavoastră personale furnizate în acest scop pentru un termen de 3 luni din momentul în care ne furnizați aceste date sau până la încheierea contractului de prestări servicii dintre dumneavoastră și RER VEST (care poate depăși termenul de 3 luni). Ulterior, vom dispune ștergerea Datelor dumneavoastră personale.

d)    Formularea de sesizări

Un alt serviciu pe care vi-l punem la dispoziție constă în formularea de sesizări cu privire la serviciile furnizate de RER VEST. În acest scop, vă rugăm să accesați secțiunea „SESIZĂRI” regăsită pe Site-ul Web.

Pentru a trimite o sesizare către RER VEST, trebuie să completați un formular cu numele și prenumele dumneavoastră, codul de client, adresa de prestare a serviciului, adresa de e-mail și telefonul dumneavostră. De asemenea, aveți posibilitatea să atașați și diverse fișiere pe care le considerați relevante pentru sesizarea pe care o faceți. Dacă aceste fișiere conțin imagini cu dumneavoastră sau alte date personale, atunci vom prelucra și datele personale pe care ni le transmiteți.

Datele Personale vor fi prelucrate de RER VEST în baza contractului pe care l-am încheiat cu dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate de către RER VEST doar pentru a soluționa sesizarea dumneavoastră și a vă trimite un răspuns cu privire la această sesizare.

Vom reține Datele dumneavoastră personale colectate în acest scop pentru o perioadă de 1 an din momentul în care ne furnizați aceste date, cu excepția cazului în care RER VEST are un interes legitim justificat de a reține aceste date pentru o perioadă mai lungă de timp (de ex. execitarea unei acțiuni în instanță împotriva RER VEST de către dumneavoastră sau de către o altă persoană).

e)    Recrutare

În cadrul unui proces de recrutare în derulare sau pentru viitoare procese de recrutare colectăm și prelucrăm în baza consimțământului dumneavoastră următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume, cetățenie, data nașterii, locul nașterii, imagine, semnătură și alte date pe care ni le furnizați prin transmiterea CV-ului); date de contact (adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon); date profesionale (istoricul dumneavoastră de angajat și cel educațional, diplome, studii, postul pentru care aplicați, vechime în muncă, interesele dumneavoastră personale, aptitudinile, aspirațiile, planurile și orice alte categorii de date profesionale pe care le includeți în CV-ul pe care ni-l furnizați).

Datele de identificare sunt necesare în vederea includerii dumneavoastră în procesul de selecție pentru jobul la care aplicați. Datele de contact sunt utilizate pentru comunicarea cu dumneavoastră în cadrul procesului de recrutare (de ex. programarea unui interviu). Datele profesionale sunt necesare pentru cunoașterea istoricului dumneavoastră de angajat și educațional, în scopul evaluării dumneavoastră pentru jobul pentru care aplicați.

Vom reține datele dumeavoastră cu caracter personal: (a) pentru o perioadă de 2 ani din momentul încheierii procesului de recrutare, pentru viitoare recrutări efectuate de Societate (cu excepția cazului în care avem un interes legitim justificat sau suntem obligați printr-o prevedere legală să le reținem o perioadă mai lungă de timp); sau (b) până în momentul în care vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea acestor date, respectiv nu mai vreți să fiți incluși în procese de recrutare.

f)     Facebook

Prin intermediul paginii noastre de Facebook, putem prelucra datele dumneavoastră în cazul în care ne contactați direct cu o cerere și ne furnizați astfel de date sau datele publice din profilul de Facebook, care pot include, nume, imagine, loc de muncă sau orice informație făcută publică de dumneavoastră.

În plus dând ”Like” paginii noastre de Facebook, datele dumneavoastră sunt prelucrate de Facebook prin cookie-uri pentru a primi date statistice despre utilizatorii paginii noastre. Pentru mai multe informații referitor la modul în care Facebook colectează și prelucrează datele dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica de cookie a Facebook (www.facebook.com/policy/cookies/).

4.    Cui transmitem Datele dumneavoastră personale

 

Datele dumneavoastră personale vor fi transmise angajaților autorizați din cadrul RER VEST, altor societăți din grupul din care face RER VEST cum ar fi RER DATA (cu sediul în, Bucuresti, Str Sevastopol, nr 24, Et 3, Cam 1-5, Sector 1 CIF RO19222008, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/18908/2006), societatea care gestionează pagina web.

Numai un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște. Membrii personalului RER VEST au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de RER VEST, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

RER VEST nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

  • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;
  • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic către RER VEST;
  • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

RER VEST efectuează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de RER VEST. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către RER VEST, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

5.    Securitatea Datelor dumneavoastră personale

 

În conformitate cu legislația aplicabilă protecției datelor persoanale, vom întreprinde măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a proteja Datele dumneavoastră personale colectate prin intermediul Site-ului web împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, modificării, divulgării a distrugerii sau a deteriorării accidentale sau neautorizate.

Cu toate acestea, niciun site web nu poate fi 100% sigur și nu putem fi trași la răspundere pentru accesul neautorizat sau ilegal, pe care nu îl putem controla.

6.    Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea Datelor personale

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentul (UE) 2016/ 679 aveți următoarele drepturi:

  • De a accesa datele: puteți obține informații referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastră personale și o copie a acestor date.
  • De a rectifica datele: în cazul în care considerați că Datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date. Aveți posibilitatea de a vă actualiza Datele personale în secțiunea Contul meu de pe Site-ul web.
  • De a obține ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea Datelor dumneavoastră personale, în măsura prevăzută de lege.
  • De a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră personale.
  • De a obiecta la prelucrare: puteți contesta prelucrarea Datelor dumneavoastră personale, din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, aspect care include și profilarea în legătură cu marketingul direct.
  • De portabilitate a datelor: aveți dreptul să solicitați ca Datele personale pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Atunci când vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, RER VEST vă poate solicita o dovadă a identității dumneavoastră, în scopul asigurăriri confidențialității și securității Datelor personale prelucrate de RER VEST, în conformitate cu legislația aplicabilă protecției datelor personale.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email dpo@rerdata.ro.

Pe lângă cele de mai sus, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro), în ceea ce privește prelucrarea Datelor dumneavoastră personale.

7.    Confidențialitatea datelor minorilor

 

Site-ul www.rervest.ro nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul că minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului www.rervest.ro datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat RER VEST, la adresa de e-mail adresă dpo@rerdata.ro.

În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului www.rervest.ro, atunci vom distruge imediat aceste informații de pe serverele noastre, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

8.    Actualizări

 

Această Politică va fi supusă unor revizuiri și actualizări periodice, în funcție de practicile RER VEST și de legislația aplicabilă protecției datelor personale. Orice modificare a acestei Politici va fi afișată pe Site-ul web RER VEST.

9.    Contact

 

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către RER VEST sau prin site-ul www.rervest.ro sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail dpo@rerdata.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) sau numere de asigurare socială atunci când ne contactați.