+40 374 885 693
RER VEST

Acte necesare încheiere contracte

Încheierea unui contract de salubrizare, indiferent de forma juridică a clientului (persoană fizică, agent economic, instituție publică sau asociație de locatari), se face la Biroul Contracte.

1
PERSOANE FIZICE

 1. Actul de identitate în original sau copie al proprietarului;
 2. Act care atesta adresa de colectare a deşeurilor. (în cazul în care adresa de colectare nu este cea de domiciliu);
 3. Împuternicire notarială în cazul în care persoana care semnează contractul nu este proprietarul imobilului.

2
AGENTI ECONOMICI

 1. Copie după certificatul de înmatriculare;
 2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau contractul de închiriere/comodat al punctului de lucru;
 3. Dovada deţinerii recipientului de precolectare adecvat, pentru fiecare din punctele de lucru (în cazul în care nu se închiriază de la societatea noastră);
 4. Împuternicire („de mână”, semnată și ștampilată) din partea firmei pentru persoana care vine să semneze contractul de prestări de servicii cu societatea noastră (numai daca nu vine administratorul);
 5. Dovada calității reprezentantului legal/administrator.

3
ASOCIAŢII DE PROPRIETARI SAU LOCATARI

 1. Actul de înfiintare a asociaţiei de proprietari;
 2. Copie cod fiscal;
 3. Împuternicire („de mână”, semnată și ștampilată) pentru persoana care vine sa incheie contractul (numai dacă nu vine preşedintele);
 4. Ştampila asociaţiei de proprietari;
 5. Dovada calității reprezentantului legal/administrator.

4
CONTRACT MOLOZ

Persoane fizice:

 1. Copie după certificatul de urbanism;
 2. Copie carte de identitate beneficiar;
 3. Împuternicire notarială în cazul în care persoana care semnează contractul nu este beneficiarul.

 

Persoane juridice:

 1. Copie după certificatul de urbanism;
 2. Copie după certificatul de înmatriculare;
 3. Împuternicire („de mână”, semnată) din partea firmei pentru persoana care vine să semneze contractul de prestări de servicii cu societatea noastră (în cazul in care nu vine administratorul).