+40 259 433 044
RER VEST

Acte necesare

Încheierea unui contract de salubrizare, indiferent de forma juridică a clientului (persoană fizică, agent economic, instituție publică sau asociație de locatari), se face la Biroul Contracte.

1
PERSOANE FIZICE

 • Actul de identitate în original sau copie al proprietarului.
 • Act care atesta adresa de colectare a deşeurilor. (în cazul în care adresa de colectare nu este cea de domiciliu).

2
AGENTI ECONOMICI

 1. Copie după certificatul de înmatriculare.
 2. Dovada deţinerii recipientului de precolectare adecvat, pentru fiecare din punctele de lucru (în cazul în care nu se închiriază de la societatea noastră).
 3. Împuternicire („de mână”, semnată și ștampilată) din partea firmei pentru persoana care vine să semneze contractul de prestări de servicii cu societatea noastră (numai daca nu vine administratorul).
 4. Copie dupa actul de identitate al persoanei care reprezintă societatatea (împuternicitul sau administratorul).
 5. Ştampila firmei.
 6. Dovada calității reprezentantului legal/administrator.

3
ASOCIAŢII DE PROPRIETARI SAU LOCATARI

 1. Actul de înfiintare a asociaţiei de proprietari.
 2. Copie cod fiscal.
 3. Împuternicire („de mână”, semnată și ștampilată) pentru persoana care vine sa incheie contractul (numai dacă nu vine preşedintele).
 4. Copie după actul de identitate al persoanei care reprezintă asociația (împuternicitul sau preşedintele).
 5. Ştampila asociaţiei de proprietari.
 6. Dovada calității reprezentantului legal/administrator.

4
CONTRACT MOLOZ

Persoane fizice:

 1. Copie după certificatul de urbanism;
 2. Copie după actul de indentitate.

 

Persoane juridice:

 1. Copie după certificatul de urbanism.
 2. Copie după certificatul de înmatriculare.
 3. Copie după actul de identitate al administratorului.
 4. Ștampila firmei.