+40 374 885 693
Cine suntem?

RER există din aprilie 1996, când s-a înființat în Oradea societatea mixtă româno-germană RER-RWE ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A., cu sediul pe str. Tudor Vladimirescu nr. 79. Noua companie avea ca acționari fosta regie de gospodărie comunală a municipiului, Consiliul Local Oradea şi compania RER-RWE Entsorgung România, care reprezenta în țara noastră concernul german RWE Entsorgung AG.

În anul 2000 s-a schimbat acţionarul majoritar. A fost momentul în care societatea şi-a schimbat denumirea în RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A. Punctul de cotitură a fost în anul 2008, când în urma unei licitaţii publice, compania a devenit operator licenţiat de salubritate al Oradiei, având ca  responsabilitate și colectarea deşeurilor de la populaţie, precum şi salubrizarea stradală şi deszăpezirea orașului în timpul iernii.

În anul 2018, s-a luat decizia ca societatea să aibă un nume scurt şi cu rezonanță, moment în care compania a devenit RER VEST.

Activitatea în cadrul companiei este organizată pe departamente, fiecare fiind coordonat de câte un manager.

Investițiile constante în echipamente și mașini au făcut posibilă modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor, dar şi a segmentului de salubritate stradală şi întreţinere spaţii verzi.

Scopul companiei noastre este să devenim un partener prompt și profesionist al clienților noștri, ca împreună să reducem impactul pe care îl avem asupra mediului.  Doar prin colaborare putem face pași mai rapizi pentru susținerea economiei circulare, prin reintroducerea deşeurilor reciclabile în circuitul economic. În plus, vrem să ne asigurăm că depozitarea deşeurilor reziduale se face în așa fel încât viitorul copiilor noștri să fie verde și curat.

Noi ne gândim azi la ziua de mâine!

Istoric

Începuturile în serviciile de gospodărie comunală s-au făcut cu mijloace de transport tractate animalier, și anume: căruţa trasă de cai. În secolul XIX, în spaţiul românesc a început organizarea servicilor publice de salubritate, iar Oradea a urmat modelul național.

Primul regulament de salubritate al Oradiei

O veritabilă imagine a salubrităţii orădene se găseşte în ziarul Gazeta de Vest din 13 ianuarie 1935, care a publicat articolul „O vizită la Uzina de Salubritate Publică”, menit să arate orădenilor cum a „regenerat” uzina în ultimii ani. La intrarea în curtea uzinei, care-şi avea sediul în piaţa Cazărmii de azi, era Biroul unde lucrau doi funcţionari. Lângă birou era în plină construcţie viitoarea „cooperativă a muncitorilor şi funcţionarilor”, urmată de magaziile de materiale, de mături, de ovăz – din care se hrăneau 71 de cai (gunoaiele de pe străzi erau în continuare strânse cu căruţe trase de cai) şi atelierele de fierărie, lemnărie şi sculărie. Uzina avea şi grajd, depozit de fân şi curelărie. În capătul curţii erau locuinţele administratorului şi ale muncitorilor. Oamenii dormeau câte 30 într-o încăpere, având „saltele curate şi o sobă călduroasă”, camerele fiind motiv de bucurie, căci până atunci muncitorii dormeau sub cerul liber. Constatând toate acestea, jurnalistul V. Grădinaru concluzionează că în mod cert uzina va continua procesul de dezvoltare, devenind „un stabiliment model al municipiului”.

Începând din 6 martie 1936, orădenii aveau reguli de curăţenie clar stabilite, aceasta fiind data la care Comisia Interimară a Municipiului, for cu atribuţii de Consiliu Local, a dezbătut şi votat Regulamentul de funcţionare al Uzinelor Comunale ale Municipiului Oradea – Secţia Salubrităţi Publice, care dedica un întreg capitol curăţatului, măturatului şi stropitului străzilor. Astfel, proprietarii de case erau obligaţi să-şi cureţe zilnic trotuarele din faţa locuinţelor, primăvara şi vara până la ora 6 dimineaţa, iar toamna şi iarna până cel târziu la ora 7. Era interzis ca gunoiul să fie lăsat în stradă. Pe timp de iarnă, orădenii erau obligaţi să cureţe zăpada şi gheaţa de pe trotuare, în timp ce omătul de pe străzi era degajat de angajaţii uzinei. Aceiaşi angajaţi aveau datoria, pe timp de vară, să stropească cu apă străzile şi pieţele publice. Stropirea trotuarelor era o obligaţie a proprietarilor de case, care trebuiau să le ude „de cel puţin două ori pe zi”. Acelaşi regulament avea grijă şi ca străzile să fie cât mai puţin murdărite, astfel că interzicea transportul prin centrul oraşului al paielor şi fânului.

 

 

 

Evoluţie

Uzina de Salubritate Publică a fost transformată, după Al Doilea Război Mondial, în Întreprinderea de Alimentare cu Apă şi Salubritate (ITAS) Oradea. În fiecare dimineață, pe poarta ITAS, care îşi avea sediul tot pe Tudor Vladimirescu (azi sediul RER VEST), intrau căruţele cu gunoiul adunat din oraş.

Un muncitor – „normatorul” – avea sarcina să măsoare fiecare căruţă, calculând cubajul acesteia, iar, în medie, la sediul întreprinderii ajungeau, zilnic, 30 de căruţe. Odată strânse, deşeurile erau duse fie la o groapă din Ioşia Nord, fie la alta aflată chiar pe malul Crişului, între Podul Dacia şi actualul Hotel Continental.

Începând cu anul 1965, în Oradea au fost introduse mijloacele de transport reziduuri mecanizate, adică tractoare cu remorci. Primele autospeciale de gospodărie comunală au apărut în 1975, fiind vorba de automăturătoare, autocisterne, autogunoiere etc.

Evoluţia autospecialelor a fost astfel: autocisterne, ulterior prevăzute cu sistem de udare, autoperii, autoperii colectoare, automăturătoare aspiratoare.

Până în 1989, prestaţiile de gospodărie comunală au fost organizate pe sectoare de activitate:

  • Sector de salubrizare;
  • Sector de întreţinere parcuri şi zone verzi;
  • Sector sere – florării;
  • Sector de întreţinere drumuri, etc.

După anul 1989, s-au organizat regii de gospodărie comunală la nivelul municipiului, dar baza materială a rămas aceeaşi, făcându-se puţine investiţii în achiziţii de maşini şi utilaje.

Edilii municipiului Oradea şi-au dat seama că posibilităţile financiare locale nu corespundeau cerinţelor de îmbunătăţire a tehnologiilor existente, adică de înnoire a maşinilor şi utilajelor existente şi de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă. Astfel s-a născut ideea înfiinţării unei societăţi comerciale care să aibă ca acţionar şi Consiliul Local Oradea, dar unde acţionarul principal să aibă posibilitatea asigurării bazei materiale şi tehnologice la cei mai înalţi parametrii şi implementării tehnologiilor din vest, pentru a realiza profesionist colectarea integrală a deşeurilor stradale, menajere şi industriale şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi.

Aşadar, în 1994, s-a înfiinţat regia de gospodărie comunală a Municipiului Oradea, devenită ulterior societate comercială, iar astăzi RER VEST.

Dotări şi utilaje

Pentru a face faţă provocărilor privind gestionarea deşeurilor şi protecţia mediului, RER VEST investește permanent în modernizarea și reînnoirea dotărilor necesare pentru a presta un serviciu de salubrizare modern.

Astfel, au fost achiziţionate pentru serviciul menajer 56 de compactoare, 18 autoturisme, 1 autoutilitară, 10 containere, o remorcă.

Pentru servicul stradal au fost achiziţionate 5 cisterne, 7 mături mici și 10 mari, 7 autobasculante, 2 autoutilitare, 4 tractoare, 2 încărcatoare frontale, 13 autoturisme, 3 motocicluri, 1 unimog si o autonacelă.

Toate noile dotări auto ale societăţii se încadrează în cerinţele nivelului redus de poluare a mediului. De asemenea, toate noile achiziţii au fost alese astfel încât să aibă un impact cât mai mic asupra mediului, dar și să corespundă nevoilor actuale. În parcul auto se regăsesc chiar şi vehicule ecologice, care , nu poluează deloc mediul înconjurător.

Certificări şi diplome