+40 374 885 693

Regulament concurs Proiect Bio Compost

REGULAMENT de desfasurare a concursului „Bio Compost”

1.Organizator:

Concursul « Bio Compost » este organizat de Rer Vest S.A (denumita in continuare « Organizator ») cu sediul in Strada Tudor Vladimirescu nr.79, Oradea, Bihor, Romania, CIF 8309690, Nr.Inreg.Reg. Com J05 / 480/1996.

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

2. Locul de desfasurare a concursului:
Concursul este organizat si se desfasoara pe raza municipiului Oradea si este deschis asociatiilor de proprietari conform listei anexate la prezentul regulament.

3. Perioada de desfasurare a concursului:
Concursul « Bio Compost » se desfasoara in perioada 01 august 2018 – 31 decembrie 2018 inclusiv.

4. Modul de desfășurare a concursului
În perioada de derulare a concursului, vor fi monitorizate ridicariile de deseuri de la asociatiile participante in vederea constatarii utilizarii corecte /incorecte (conforme/neconforme) a celor trei containere – maro pentru deseuri biodegradabile, galben pentru deseuri reciclabile si negru pentru deseuri reziduale.
În acest sens, pentru determinarea cantității si calitatii de deșeuri pe cele trei fractii colectate se va proceda la cantarirea containerelor si examinarea vizuala a continutului acestora.
Câștigătorii vor fi desemnați în funcție de calitatea si cantitatea relativa (procent din cantitatea totala/asociatie) cea mai mare de deșeuri biodegradabile si reciclabile colectate corect în containerele destinate acestor tipuri de deșeuri.

5. Premiul și modalitatea de acordare
Premiul acordat consta in gratuitatea serviciului de salubrizare pe anul 2019.
In caz de egalitate intre participanți Organizatorul poate stabili o departajare în funcție de nr. ridicarilor cu continut corect (conform).

Rezultatul va fi anuntat telefonic de către operatorii Organizatorului, public pe site-ul www.rervest.ro si pe canalele media pana in data de 15 ianuarie 2019 .
Pentru a intra în posesia premiului, reprezentanții legali ai câștigătorului trebuie să se prezinte la sediul Organizatorului având asupra lor înscrisuri care fac dovada calității lor în cadrul asociatiei de proprietari precum și actul de identitate .
In cadrul acestui concurs, nu este permisa, in nici o situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.
Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

6. Dreptul de participare
Pot participa la acest concurs asociatiile de proprietari conformi listei anexate.

7. Protectia datelor personale:
Organizatorul nu va utiliza și prelucra date cu caracter personal în intelesul legii 677/ 2001 in cadrul acestui concurs.

8. Litigii:
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti, în legatură cu acest concurs se vor rezolva pe cale amiabila.
Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere cu privire la eventualele pretentii ale tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil pe www.rervest.ro

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina www.rervest.ro . Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legislația din Romania.
In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.

10. Contact:
Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa va adresati echipei de organizare:
Radu Ghergheles – sectia menajer: 0765 246 731
Roxana Roman – birou contracte : 0786 533 710
Teodora Ghergheles – birou IT: 0751 306 533

INAPOI LA STIRI